İlan Metni

26/03/2021 Cuma

5393 Sayılı Belediye Kanunun 45. Maddesi gereğince Konya Valiliğinden gönderilen yazıya istinaden 53933 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 22. Maddeleri gereği Belediye meclisince Aşağıdaki gündem Maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 30 Mart 2021 Salı günü Saat:10:00 ' da Yunak Belediye Meclis Toplantı salonunda olağanüstü Meclis Toplantısı gerçekleştirilecektir.
GÜNDEM:

1- Açılış ve Yoklama
2- 5393 Sayılı kanunun 45. Maddesine istinaden Belediye Başkan Seçimi

Yunak Belediyesi Başkanlığına
Fikirlerinizi Bizimle Paylaşın
Önerilerinizi Buraya Yazın Gönder Butonuna Basın