YUNAK BELEDİYESİ E-BELEDİYE ( ONLİNE ÖDEME ) YAPIM AŞAMASINDADIR. EN KISA ZAMANDA FAALİYETE GEÇECEKTİR.

YUNAK
YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

11/10/2017 TAŞINMAZ MALLARIN İHALESİ ***İHALE YAPILMIŞTIR***

Belediyemizden Haberler

11/10/2017 TAŞINMAZ MALLARIN İHALESİ ***İHALE YAPILMIŞTIR***

 

***İHALE YAPILMIŞTIR***
Mülkiyeti Yunak Belediye Başkanlığına ait ekte özellikleri belirtilen 18 adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık artırma ihalesi ile satılacaktır.

 • Taşınmazın cinsi, yüzölçümü, niteliği, muhammen bedeli, geçici teminatı yukarıdaki  listede belirtilmiştir.
 • Şatış İhalesi 11.10.2017 günü yukarıdaki listede her bir taşınmaz için belirtilen saatte yapılacaktır.
 • Taşınmazların muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarları yukarıdaki listede gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmaza ait geçici teminatı mahalle, ada ve parsel numaralarını belirterek nakden  11/10/2017 tarihinde saat 09: 45’e kadar Yunak Belediye Veznesine yatırmaları gerekmektedir.
 • Her türlü vergi ,resim ve harçlar alıcıya aittir.
 • Gayrimenkul bedelleri %50 si peşin , geri kalan bakiye uygulanacak kanuni faiziyle birlikte 12 eşit taksitle ödenecektir.       İlk taksitin vadesi peşin ödemenin yapıldığı tarihi takip eden ayın aynı günüdür. Müteakip taksitlerde ayın aynı gününde ödenecektir. Ödeme gününün tatile rastlaması halinde ilk mesai günü ödeme günüdür. Taksitlerin vadesinde ödenmemesi halinde aylık %2 gecikme zammı uygulanacaktır. Gecikmenin 90 günden fazla olması halinde sözleşme fesh edilir kati teminat idareye gelir kaydedilir. Alıcı taşınmazın devri ile ilgili talepte bulunamaz. 
 • Taşınmazların tapu devri muhammen bedelin ve satıma bağlı her türlü vergi  resim harcın tamamının ödenmesine müteakip yapılacaktır. Ancak taşınmaz üzerine kurum lehine tesis edilecek ipotek ve ipotek feshi sebebiyle oluşacak tüm masrafların alacaklı tarafından karşılanması halinde taşınmazın tapu devri taksitlerin bitimi beklenmeksizin yapılabilecektir.
 
 
 
İhaleye Katılacaklarda Aranacak Şartlar
 •        2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadırlar.
      İstekliler ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.
a) Taşınmaz mal şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)
b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi
d) Yunak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış Yunak belediyesine borcu olmadığını gösterir belge sunmak zorundadır.
e)  Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.
f) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,
g) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur.
 • İdari şartname belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. 
 

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Sülüklü Mahallemizde Parke Taşı Yapımı

Sülüklü mahallemizde kilitli parke taşı yapım işi devam etmektedir. En kısa sürede parke taşı olmayan yol kalmayacak şekilde tamamlanacaktır.

DEVAMI

BELEDİYEMİZDEN VATANDAŞLARA AŞURE İKRAMI

Yunak Belediye Başkanlığı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.Yunak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından muharrem ayı ve Aşure günü nedeniyle Cuma namazı çıkışında vatandaşlara aşure ikram edildi.Yunak Belediyesi , Muharrem Ayı'nın bolluğu, bereketi ve güzelliklerini vatandaşlarla paylaşma düşüncesi ile cuma namazı çıkışı aşure dağıtımı yaptı.Yunak Belediyesi, tarafından Muharrem ayı dolayısıyla, geleneksel hale getirilen aşure dağıtımı bu yıl da, Yunak Kent Meydanı Çarşı Camii önünde yapıldı. Yunak Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte yaklaşık bin vatandaşa aşure ikram edildi.Yunak Kent Meydanı’nda yapılan aşure ikramına, Yunak Belediyesi Başkan Yardımcısı Bekir Coşkun , bazı mahalle muhtarları , kalabalık bir davetli topluluğu ve vatandaşlar katıldı.Başkan Yardımcısı Bekir Coşkun , aşure kazanının başına geçerek görevliler ile birlikte vatandaşlara aşure ikramında bulundu.Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan’ın talimatıyla gerçekleştirilen aşure ikramlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Yunak Belediyesine teşekkürler ettiler.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşure dağıtımı programında aşure kazanları kısa sürede tükendi.Yunak Belediyesi tarafından düzenlenen aşure dağıtım etkinliğinden duydukları memnuniyetini dile getiren Yunak’lı vatandaşlar, emeği geçen herkese teşekkür etti.
"Aşure Gününün Bereketini, Birlik ve Beraberliğini Paylaşıyoruz"
Muharrem ayının mübarek ,bereket , paylaşma ve muhabbet ayı olduğunu söyleyen Yunak Belediye Başkanı A.Emre Demirhan , “ Muharrem Ayı, paylaşma, dayanışma ve kaynaşma Ayı’dır. Bu ayın güzelliklerini bir arada yaşatabilmek için vatandaşlarımıza bu yıl da Muharrem Ayı’nın en güzel sembollerinden biri olan aşure ikramında bulunduk.Dayanışma, paylaşma, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği bu mübarek ayda ortak değerlerimiz arasında müstesna bir yere sahip aşure geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz.Bu tür özel ve manevi günlerin insanları birbirine yaklaştırdığını, gönüllerde sevgi ve merhamet duygusunu artırdığını, birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirdiğini de ifade eden Başkan Demirhan ,bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin, milletimizin ve İslam Alemi’nin Muharrem Ayı’nı tebrik ediyor, aşurenin birlik ve beraberliğimize vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

DEVAMI

Başkanımız

baskan
ABDULLAH EMRE DEMİRHAN
Yunak Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

 • Aşure İkramı ( 2017 )
 • Yerel Yönetimler Sorumlu Mv. İlyas Şeker İlçe Ziyareti
 • Kalkınma Bakanı Lütvi ELvan ın İlçemizi Ziyareti
 • 15 Temmuz 2017 Etkinlikleri

Videolar

 • Sunucular Alo 140 Tanıtımı
 • Ünlüler Alo 140 Tanıtımı
 • İstikamet Yunak ta Faaliyetler ve Dönüşüm Abdullah Emre Demirhan
 • Abdullah Emre Demirhan ( Yunak Belediyesi )

TÜRKİYE CANIM FEDA

TÜRKİYE CANIM FEDA
Mevlana Kalkınma Ajansı